Ziekenhuis voor ouderen

......

Rowan, Ingo, Colin, Luna.

Basisschool De Bolleberg uit Maria Hoop
Thema: Mens & Gezondheid

Ziekenhuis voor ouderen

Ziekenhuis is de algemene term voor een instelling waar zieken verzorgd worden en waar professionele gezondheidszorg wordt verleend. Dit gebeurt door artsen, medisch specialisten en verpleegkundigen. Een verwante benaming is kliniek. Dit zijn veelal gespecialiseerde ziekenhuizen, bijvoorbeeld abortuskliniek of hartkliniek. In Vlaanderen is kliniek synoniem aan algemeen ziekenhuis. Vroeger gebruikte men vaak de begrippen gasthuis of hospitaal. Nu wordt met dat laatste meestal een militair ziekenhuis bedoeld.
In Nederland moet een ziekenhuis voldoen aan de regelgeving van en gefinancierd worden vanuit de Wet Ziekenhuisvoorzieningen. In België wordt deze materie beheerd door het RIZIV

Een ziekenhuis bestaat uit verschillende afdelingen. Die kunnen in één gebouw gehuisvest zijn, maar bij sommige ziekenhuizen zijn, door fusies of door praktische noodzaak, de afdelingen verspreid over meerdere gebouwen.

De poliklinieken voor het behandelen van patiënten binnen het spreekuur van de arts. Elk specialisme heeft zijn eigen polikliniek.
Klinische afdelingen voor het opnemen van patiënten als een patiënt voor observatie of behandeling in bed ligt. Als een patiënt meerdere dagen moet blijven, is hij "klinisch" opgenomen. Tijdens het bezoekuur kunnen familie, vrienden of kennissen de patiënt bezoeken. Is het een behandeling waarbij de patiënt wel in bed ligt, maar geen nacht overblijft, dan betreft het een dagbehandeling of daghospitalisatie.
Een spoedeisende hulpafdeling (Nederlandse benaming, afgekort 'SEH') of spoedgevallendienst (Belgische benaming, ook kortweg 'spoed' genoemd). Dit is formeel een van de poliklinieken. Op deze afdeling worden patiënten, met bijvoorbeeld verwondingen en breuken, met spoed geholpen. Vanuit de spoedeisende hulp/spoedgevallendienst worden patiënten soms direct klinisch opgenomen, als dit nodig blijkt. De ambulancedienst, meestal een zelfstandige dienst, brengt patiënten op de spoedeisende hulp binnen, als zij de patiënten niet zelf kunnen helpen. Sommige ziekenhuizen hebben een standplaats voor een regionaal werkende traumahelikopter of MUG-helikopter, die als een speciale ambulancedienst werkt.
Operatiekamers
Intensive care en hartbewakingsafdelingen. Dit zijn klinische afdelingen voor "intensieve zorg", als de gezondheidssituatie van de patiënt precair is.
Ziekenhuislaboratoria. De meeste ziekenhuizen beschikken over een klinisch-chemisch, een medisch microbiologisch, een farmaceutisch toxicologisch en een pathologisch-anatomisch laboratorium om bloed, urine, ontlasting, sputum en weefsels te onderzoeken.
Apotheek voor het verspreiden en controleren van alle medicamenten. Ziekenhuisapothekers zijn apothekers die een specialisme hebben waarbij ze bevoegd zijn tot het maken en controleren van medicatie voor bijvoorbeeld chemotherapie. Tevens zijn ze samen met de arts verantwoordelijk voor het goed kiezen en het uitvoeren van de therapie met medicijnen.
Diverse ondersteunende afdelingen, zoals het opnamebureau en de afsprakenbalie, de technische dienst, (nood)stroomvoorziening, ict, wasserij, keuken en financiële administratie.
In België kan een ziekenhuis erkend zijn voor bepaalde ziekenhuisfuncties (onderdelen van een ziekenhuis die diensten leveren aan alle patiënten horizontaal over de verschillende verpleegafdelingen en specialismen heen) en zorgprogramma's (multidisciplinaire zorgpakketten aangeboden aan specifieke patiëntencategorieën)
Waarom lokaal beleid voor ouderen en cultuur
De vergrijzing van de Nederlandse bevolking neemt toe: in 2012 was
het percentage 65-plussers nog 16% en in 2040 gaat het al om 26%.
De kwetsbaarheid onder ouderen zal navenant stijgen, zo toont CBSonderzoek
aan, vooral door vereenzaming. Cultuurdeelname kan ouderen
helpen om langer zelfstandig te blijven wonen. Gemeenten staan voor de
uitdaging om de cultuurparticipatie onder ouderen te stimuleren en de
beleidsterreinen cultuur, zorg en welzijn te verbinden.

Deel dit project via:

[easy-social-share buttons=”facebook,twitter,google,pinterest” sharebtn_style=”button” counters=0 style=”button” template=”6″ point_type=”simple”]

Bekijk ook deze projecten


Groep: De Techno's
Basisschool De Hommel uit Venray
Thema: Mens & Techniek

Groep: GENJI
Basisschool De Hommel uit Venray
Thema: Mens & Natuur

Groep: Max, Job en de Thoms
Gemma School uit Venlo
Thema: Mens & Techniek